• Денонощно медицинско наблюдение от лекар специалист, ежедневна рехабилитация от квалифициран рехабилитатор.
• Специални грижи за инвалиди и болни
в напреднали стадии на заболяване.
• Гледане на болни след изписване от болница или при отказ от прием в болница.
Грижи

Дом за възрастни хора “Божидар” предлага ежедневно провеждане на:

• Електрокардиограми при ритъмно – проводни нарушения на сърдечния ритъм
• Изследване на пълна кръвна картина
• Кръвно-захарен профил
• Хемостезиологичин статус APTT, PT и YNR при болни приемащи Sintrom и Plavix
• Водно-солеви вливания при необходимост
• Сондово хранене при булбарен синдром
• Лазертерапия при артрити , гонартрози, коксартроза и състояния след фрактура
• Катетеризация
• Хирургическа обработка на декубитални рани
• Следоперативно махане на конци
• Професионално лекарско обслужване на тежко болни- пациенти след инсулт, инфаркт и тежки заболявания
• Рехабилитация от квалифициран рехабилитатор.
• Консултация със специалист: ортопед, хирург, онколог и др.
• Денонощно медицинско наблюдение.
• Специални грижи за инвалиди и болни в напреднали стадии на заболяване.
• Гледане на болни след изписване от болница или при отказ от прием в болница.
• В дома има специализирани ортопедични легла, антидекубитални дюшеци и проходилки.
• Големите стаи са оборудвани с климатици.
• Храната се доставя от съседен ресторант като менюто се избира предишният ден.
(2011) DESIGN: ALINA DESIGN